Tak Makaron Packaging
Tak Makaron Logo Design

عروسک خوش شانسی

در نهایت تلاش های ما برای این برند منجر به آفرینش شخصیتی کارتنی گشت که به خوبی معرف این شرکت بود، و در کنار آن پالت رنگ, فونت و اصول چیدمان به این سازمان ارایه شد که رویکردی بسیار مثبت به همراه داشت.

تک ماکارون

برند تک ماکارون در سال ۱۳۷۳ تاسیس شد و تبدیل به یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات غذایی در ایران شد که بیشترین تمرکز آن بر تولید انواع مختلف پاستاها بود. ما هویت بصری و کلیه موارد مرتبط به آن را برای این برند خلق کردیم.

Tak Makaron Character Design
Tak Makaron Stand Design
Tak Makaron Stand Design
Tak Makaron Stand Design
Tak Makaron Design

هویت بصری

با کنار هم قرار گرفتن کلیه المان هایی نام برده یک هویت بصری قوی برای برند ساخته شد که موجب پیشرفت در حوضه تبلیغات و ارتباطات برند و همچنین افزایش اعتبار و انتقال صحیح پیام این سازمان در میان کاربران شد.

Tak Makaron Card Design