Bana Design Picture

بنا

کارخانه مواد غذایی بنا در زمینه تولیدات بهداشتی محصولات غذایی و در اولین قدم در صنعت تولید تخم مرغ فعالیت خود را آغاز کرد. ما هویت، سبک عکاسی و نگاه برند را توسعه بخشیدیم، به طور خلاصه طراحی حروف ساده ای شد که بیشترین تمرکز آن بر تازگی محصولات برند می باشد.

هویت بصری

با استفاده از سبک خاص عکاسی از تخم مرغ ها و رنگ زرد غالب پس زمینه به برند هویتی بخشیدیم که به راحتی قابل شناسایی باشد و زرد به عنوان رنگ اصلی برای این برند بیانگر تازگی این محصول می باشد.

Bana Food Industry Design Picture
Bana Food Industry Design Picture
Bana Food Industry Design Picture
Bana Food Industry Design Picture
Bana Food Industry Catalogue Design
Bana Food Industry Catalogue Design

وبسایت

بر اساس دیدگاه این برند یک وبسایت قوی و شاخص برای آن طراحی شد.

Bana Food Industry Website Design