نمایشگاه گروهی:
شرکت در دومین بیینال طراحان گرافیک ۱۳۶۸ شرکت در نمایشگاه نقاشان
به مناسبت کمک به زلزله زدگان شمال ایران ۱۳۶۹
شرکت در سومین بیینال طراحان گرافیک
شرکت در چهارمین بیینال طراحان گرافیک
شرکت در پنجمین بیینال طراحان گرافیک
شرکت در ششمین بیینال طراحان گرافیک
شرکت در هفتمین بیینال طراحان گرافیک

جوایز و افتخارات: برنده جایزه لوح زرین در سومین بیینال طراحان گرافیک ایران ۱۳۷۱
عضو هییت انتخاب سومین بیینال طراحان گرافیک ایران
عضو هییت انتخاب چهارمین بیینال طراحان گرافیک ایران
عضو هییت انتخاب پنجمین بیینال طراحان گرافیک ایران
عضو هییت انتخاب ششمین بیینال طراحان گرافیک ایران
عضو هییت انتخاب هفتمین بیینال طراحان گرافیک ایران
عضو هییت داوری سرو نقره ای ۱۳۹۲

بیژن جناب

بیژن جناب متولد ۱۳۳۰ تهران

تحصیلات: لیسانس گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ۱۳۵۶ (موضوع پروژه لیسانس: تصویرسازی اشعار مولوی) فوق لیسانس طراحی و گرافیک از دانشگاه آیوااستیت آمریکا، ۱۹۸۰ (موضوع پروژه: برندینگ فستیوال فیلم تهران)

فعالیت حرفه ای: موسس دفتر طراحی بیژن جناب از سال ۱۳۶۵ عضو انجمن

نمایشگاه انفرادی: دانشگاه آیوااستیت آمریکا ۱۹۸۲، گالری کلاسیک تهران ۱۳۶۸

Bijan Jenab Design Studio